תפילת האדון

אבא שלנו, שהוא בשמים,
מקודש שמך.
הממלכה שלך באה.
שלך ייעשה,
כמו בשמים עלי אדמות.
תן לנו את הלחם היומי שלנו היום.
וסלח לנו על אשמתנו,
כמו גם אנו לסלוח החייבים שלנו.
ואל תפתה אותנו,
אבל לספק לנו מן הרע.
כי שלך הוא הממלכה
ואת הכוח ואת התהילה לנצח.
אמן.

صلاة الرب

أبانا الذي في السماوات ،
مقدس يكون اسمك.
مملكتك قادمة.
ستنتهي عملك
كما في الجنة على الأرض.
أعطنا خبزنا اليومي اليوم.
واغفر لنا ذنبنا ،
وكذلك نحن نغفر للمدينين.
ولا تغرينا ،
لكن نجنا من الشر.
بالنسبة لك هو المملكة
والقوة والمجد إلى الأبد.
آمين.

EL PADRE NUESTRO

PADRE NUESTRO, QUE ESTÁ EN EL CIELO,
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.
TU REINO VENGA
TU SE HARÁ,
COMO EN EL CIELO EN LA TIERRA.
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA.
Y PERDÓNANOS NUESTRA CULPA,
ASÍ COMO PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES.
Y NO NOS TIENTES,
PERO LÍBRANOS DEL MAL.
PORQUE EL TUYO ES EL REINO
Y EL PODER Y LA GLORIA PARA SIEMPRE.
AMÉN.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

НАШ ОТЕЦ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА НЕБЕСАХ,
СВЯТОЕ ИМЯ.
ПРИШЛО ТВОЕ КОРОЛЕВСТВО.
ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ БУДЕТ СДЕЛАНО,
КАК НА НЕБЕ НА ЗЕМЛЕ.
ДАЙТЕ НАМ НАШ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ СЕГОДНЯ.
И ПРОСТИ НАМ НАШУ ВИНУ,
А ТАКЖЕ МЫ ПРОЩАЕМ НАШИХ ДОЛЖНИКОВ.
И НЕ СОБЛАЗНЯЙТЕ НАС,
НО ИЗБАВИТЬ НАС ОТ ЗЛА.
ДЛЯ ТВОЕГО ЕСТЬ ЦАРСТВО
И ВЛАСТЬ И СЛАВА НАВСЕГДА.
АМИНЬ.

ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ

Ο ΠΑΤΉΡ ΜΑΣ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ,
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΣΑΣ.
ΤΟ ΒΑΣΊΛΕΙΌ ΣΑΣ ΈΡΧΕΤΑΙ.
Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΘΑ ΓΊΝΕΙ,
ΌΠΩΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ ΣΤΗ ΓΗ.
ΔΏΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΜΑΣ ΨΩΜΊ ΣΉΜΕΡΑ.
ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΈΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΝΟΧΉ ΜΑΣ,
ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΈΤΕΣ ΜΑΣ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΡΆΖΕΙ,
ΑΛΛΆ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΎΡΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΚΌ.
ΓΙΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΔΌΞΑ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ.
ΑΜΉΝ.

RAB’BIN DUASI

CENNETTEKI BABAMIZ,
KUTSAL OLSUN ADIN.
KRALLIĞIN GELDI.
SENIN YAPACAKSIN,
YERYÜZÜNDE CENNETTE OLDUĞU GIBI.
BIZE BUGÜN GÜNLÜK EKMEĞIMIZI VER.
VE SUÇUMUZU BAĞIŞLA,
BORÇLULARIMIZI DA AFFEDIYORUZ.
VE BIZI ÖZENDIRMEYIN,
AMA BIZI KÖTÜLÜKTEN KURTAR.
SENINKI IÇIN KRALLIK
VE SONSUZA KADAR GÜÇ VE ZAFER.
AMIN.

PREGHIERA DEL SIGNORE

PADRE NOSTRO, CHE È NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
IL TUO REGNO VIENE
IL TUO SARÀ FATTO,
COME IN PARADISO IN TERRA.
DACCI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO OGGI.
E PERDONA LA NOSTRA COLPA,
COSÌ COME NOI PERDONIAMO I NOSTRI DEBITORI.
E NON TENTARCI,
MA LIBERACI DAL MALE.
PER IL TUO È IL REGNO
E IL POTERE E LA GLORIA PER SEMPRE.
AMEN.

LA PRIERE DU SEIGNEUR

NOTRE PÈRE, QUI EST AU CIEL,
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ.
VOTRE ROYAUME VIENT.
VOTRE VOLONTÉ SERA FAITE,
COMME AU PARADIS SUR TERRE.
DONNEZ-NOUS NOTRE PAIN QUOTIDIEN AUJOURD’HUI.
ET PARDONNE-NOUS NOTRE CULPABILITÉ,
AINSI QUE NOUS PARDONNONS À NOS DÉBITEURS.
ET NE NOUS TENTE PAS,
MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL.
CAR LE TIEN EST LE ROYAUME
ET LA PUISSANCE ET LA GLOIRE POUR TOUJOURS.
AMEN.

LORD’S PRAYER

OUR FATHER, WHO ART IN HEAVEN
HALLOWED BE THY NAME;
THY KINGDOM COME,
THY WILL BE DONE,
ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN.
GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD,
AND FORGIVE US OUR TRESPASSES,
AS WE FORGIVE THOSE WHO TRESPASS AGAINST US;
AND LEAD US NOT INTO TEMPTATION,
BUT DELIVER US FROM EVIL.
AMEN.

VATERUNSER

VATER UNSER IM HIMMEL.
GEHEILIGT WERDE  DEIN NAME.
DEIN REICH KOMME.
DEIN WILLE GESCHEHE.
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE.
UND VERGIEB UNS UNSERE SCHULD.
WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSERN SCHULDIGERN.
UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG,
SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN.
DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT
UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT.
AMEN.